Ordning och reda 

med AllCall

  Testa gratis

Integritetspolicy

AllCall International AB följer allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Som kund eller partner till AllCall International AB kan du känna dig trygg i hur vi lagrar dina uppgifter. Alla uppgifter behandlas och lagras i enlighet med GDPR och för att stärka din integritet ytterligare så har vi anslutit oss till iGrant.io, vilket ger dig kontrollen över din data. Uppgifterna lagras bland annat för kontraktsändamål, marknadsföringsaktiviteter samt för att fullgöra våra åtaganden när det gäller lagkrav, t.ex. bokföringslagen.

Se vilka personuppgifter som lagras och gör aktiva val

Vid kontakt med AllCall International AB informeras ni om samtycke enligt GDPR. Lagras information utöver vad som krävs ur kontraktsynpunkt eller som enligt lag måste lagras önskar vi samtycke från er. Via vår webbsida privacy.allcall.se ges du möjlighet att:

– se vilken information vi lagrar och varför
– själv välja vilka uppgifter som vi får använda för att kontakta dig och vad vi får lagra utöver det som föreskrivs enligt lag eller kontraktuellt
– se vem vi delar din information med, om vi delar den
– begära att få utdrag av dina uppgifter
– begära radering eller korrigering av information
– se information om eventuella överträdelser och vilka uppgifter du har samtyckt till samt när (del av samtyckshistoriken)

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer +46 8 612 81 81 eller e-post ​gdpr@allcall.se​.

I​nsamling av personuppgifter och hur vi skyddar dem

AllCall International AB samlar i huvudsak in personuppgifter om kunder och partners

– via offentliga och/eller privata register
– förfrågningar via vår hemsida
– via befintliga kundkontakter och partners, samt
– i samband med kontraktskrivning och försäljning (t ex mässor)

Inom AllCall International AB har endast de som måste ha det, tillgång till dina personuppgifter. Uppgifter lämnade till eller insamlade av AllCall International AB kan vid enstaka fall lämnas till partners/leverantörer, men bara med ditt goda minne eller ditt samtycke. Alla personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst via lösenord mm. Personuppgifter sparas så länge som det finns behov enligt de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 36 månader efter sista kontakt. Om informationen rör bokföring/ vårt kontrakt eller liknande sparas den i enlighet med gällande lagar.