Installationsguider

Installationsguider

AllCall Original Pucksystem©

Installationsguide
Installationsguide Plug & Play för att komma igång med AllCall Pucksystem Restaurang

AllCall WaiterCall

Installationsguide
Installationsguide AllCall WaiterCall - Personalsökarsystem

Installationsinstruktioner för AllCall Pucksystem©

AllCall StarCall Programmeringsguide

AllCall StarCall huvudenhet/Sändare - Monteringsanvisningar

AllCall Pucksystem® Budget / Bruksanvisning